Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Mobilo

So službou Mobilo1 sa dostanete do vášho cieľa.

Pri poruche, nehode, drobnej nehode alebo v prípade vandalizmu sa naši experti postarajú v rámci celej Európy o to, aby ste mohli ísť ďalej. Či už opravou na mieste, pomocou náhradného vozidla alebo lietadlom. A ak chcete radšej v kľude počkať, až bude vaše vozidlo opravené, radi vám zaplatíme hotelovú izbu.

Stačí zavolať. Na čísle 00800 1 777 77771 sme vám kedykoľvek k dispozícii. V prípade nepriaznivej situácie máte k dispozícii jednu z najhustejších servisných sietí v Európe so zastúpením vo viac ako 40 európskych krajinách a s viac než 3 000 autorizovanými servisnými partnermi Mercedes-Benz.

Riešenie mobility Mobilo2 je k dispozícii sériovo pre každé osobné vozidlo Mercedes-Benz a obnovuje sa bezplatne po každom servise vykonanom v Mercedes-Benz – a to až po dobu 30 rokov.

Pre vozidlá s prvou registráciou medzi 24.10.1998 a 31.3.2008 platí predchádzajúci produkt MobiloLife.

Prehľad riešení mobility.
- Príjazd a odjazd technika: prevzatie nákladov za príjazd technika na miesto poruchy.
- Pomoc na mieste: malé opravy sú vybavené okamžite.
- Odtiahnutie: k najbližšiemu servisnému partnerovi Mercedes-Benz.
- Taxi, služba vodiča a prostriedky verejnej hromadnej dopravy: ako krátkodobé riešenie vašej mobility.
- Služba pristavenia vozidla: k vám v okruhu 50 km.
- Náhradné vozidlo: počas trvania opravy, až 3 pracovné dni.
- Lietadlo/vlak: bezplatné pokračovanie v ceste pre všetkých cestujúcich vo vozidle.
- Hotel: nocľah pre vás a všetkých cestujúcich vo vozidle, až na 3 pracovné dni.
- Odvoz vozidla: k servisnému partnerovi Mercedes-Benz v mieste vášho bydliska.
- Organizačná pomoc: týkajúca sa napríklad právnych otázok alebo jazykového problému v zahraničí.

1 Bezplatné. Hovory z mobilných sietí môžu byť spoplatnené. V nezapojených európskych krajinách: +49 (0)69 95 30 72 77.

2 Mercedes-Benz Mobilo platí v príslušnom aktuálnom znení pre modely Trieda V, Trieda X, Marco Polo a Marco Polo HORIZON. Pre všetky vozidlá s prvou registráciou po 01.01.2012 platí Mobilo najskôr 2 roky bez podmienky vykonania servisu a následne sa obnovuje pri každej údržbe vykonávanej u autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz až do dosiahnutia 30 rokov. Pre modely Sprinter, Vito, Citan a Marco Polo ACTIVITY platia služby Mercedes-Benz MobiloVan v príslušnom aktuálnom znení.